ระหว่างวันที่ 24-25 มีนาคม 2564 นายปรัชญา พลพุฒินันท์ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน (หลักสูตร 1) รุ่นที่ 2 ณ โรงแรมสกายวิวรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ จัดโดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ มีผู้ร่วมอบรมครั้งนี้ จำนวน 33 คน

Go to top