ระหว่างวันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2562 นายปรัชญา พลพุฒินันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์ เข้าอบรมปฏิบัติการโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) ร่วมกับคณะผู้บริหารสถานศึกษาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ ณ ชลพฤกษ์รีสอร์ท จังหวัดนครนายก

 

Go to top