ระหว่างวันที่ 6-7 กันยายน 2561 นายปรัชญา พลพุฒินันท์ อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร โรงเรียนวัดโพธิ์ ร่วมกับผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรในกลุ่มโรงเรียนพุทไธสง 3 ศึกษาดูงานห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบ ณ โรงเรียนชุมชนหนองหิน อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย โดยในช่วงค่ำของวันที่ 6 กันยายน 2561 หลังจากประชุมถอดบทเรียน สรุปการศึกษาดูงานแล้ว ได้ร่วมกันจัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่คุณครูสำเริง จันทร์ภิรมย์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดโพธิ์ และคุณครูพวงทอง ศุภรัตนสมัย ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านบุ่งเบา

Go to top