เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 นายปรัชญา พลพุฒินันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์ พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรโรงเรียนวัดโพธิ์ นำนักเรียนโรงเรียนวัดโพธิ์ เดินทางไปแข่งขันแอโรบิกในนามตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ณ โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม จังหวัดขอนแก่น และทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่จังหวัดขอนแก่น

Go to top