ระหว่างวันที่ 16-17 สิงหาคม 2560 นายปรัชญา พลพุฒินันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรโรงเรียนวัดโพธิ์ ร่วมกับคณะครูและบุคลากรกลุ่มโรงเรียนพุทไธสง 3 ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งนอกจากการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรแล้ว ยังได้จัดกิจกรรมแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณประจำปีงบประมาณ 2560 ของกลุ่มโรงเรียนพุทไธสง 3 อีกด้วย

Go to top