เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 นายปรัชญา พลพุฒินันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์ นำนักเรียนและคณะครู ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ เนื่องในวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560 ณ จังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา มูลนิธิสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) และพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน โดยใช้งบประมาณกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้) ปีงบประมาณ 2560

Go to top