เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2564 นายปรัชญา พลพุฒินันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์ ประธานกลุ่มโรงเรียนพุทไธสง 3 เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการศิลปะร่วมสมัย "สืบสานตำนานชีวิตสองฝั่งลุ่มน้ำลำสะแทด" ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านข่อย ตำบลบ้านจาน อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยทางคณะผู้จัดงานได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด [ขอบคุณภาพถ่ายจาก Facebook : จรูญ ดีโพธิ์กลาง]

Go to top