เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 นายปรัชญา พลพุฒินันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์ ร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล "เจ้าพ่อ Charity Run 2020" เพื่อหารายได้ซื้ออุปกรณ์การแพทย์ ในงานเจ้าพ่อหลักเมืองพุทไธสง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี 2563

 

Go to top