เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2563 นายปรัชญา พลพุฒินันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์ ในนามผู้แทนคณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนวัดโพธิ์ ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ศาลาประชาคมอำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

 

Go to top