ระหว่างวันที่ 5-9 ตุลาคม 2563 นายปรัชญา พลพุฒินันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการประเมินผลการดำเนินงานหนึ่งตำบลหนึ่งโรงเรียนคุณภาพ ด้านห้องเรียนคุณภาพและด้านสิ่งแวดล้อม โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ในเขตอำเภอสตึก จำนวน 10 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านสตึก โรงเรียนอนุบาลสตึก (ประชาอนุสรณ์) โรงเรียนบ้านท่าม่วง โรงเรียนชุมชนบ้านสะแก โรงเรียนบ้านเมืองแก โรงเรียนบ้านปลัดมุม โรงเรียนบ้านทุ่งวัง โรงเรียนบ้านกระสัง โรงเรียนบ้านชุมแสง และโรงเรียนบ้านหนองใหญ่

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม ที่นี่

Go to top