เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 นายปรัชญา พลพุฒินันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์ พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนวัดโพธิ์ ทำบุญเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ณ วัดโพธิ์ และวัดดอนดู่ ปีนี้ทางโรงเรียนส่งตัวแทนคณะครู บุคลากร และนักเรียนร่วมทำบุญ ตามแนวปฏิบัติ Social distancing เพื่อระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19

Go to top