เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 นายปรัชญา พลพุฒินันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์ ร่วมกิจกรรม PHUTTHAISONG Run Together 2 "ก้าวเพื่อสร้างสุขภาพ สร้างบุญ" ระดมทุนซื้อเครื่องมือแพทย์ โรงพยาบาลพุทไธสง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ (ขอบคุณเจ้าของภาพถ่าย คุณตาจรูญ ดีโพธิ์กลาง คุณครูชุติกานต์ จันไธสง คุณครูศรีวภา หลวงสนาม คุณกตัญญา โพธิขำ และ PHOTO.THAI.RUN)

Go to top