เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 นายปรัชญา พลพุฒินันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์ ร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล "เจ้าพ่อ Charity Run 2018" เพื่อหารายได้ซื้ออุปกรณ์การแพทย์ ในงานเจ้าพ่อหลักเมืองพุทไธสง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี 2561 (ขอบคุณเจ้าของภาพถ่าย : ผอ.ศักดา จันทร์ฝอย คุณจรูญ ดีโพธิ์กลาง คุณครูดำรง นามประกอบ และคุณครูศรีวภา หลวงสนาม)

Go to top