เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 นายปรัชญา พลพุฒินันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์ พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนวัดโพธิ์ นำปัจจัยไปร่วมทำบุญสมทบกองกฐินสามัคคี ประจำปี 2561 ที่วัดในเขตบริการของโรงเรียนวัดโพธิ์ 2 แห่ง ได้แก่ วัดโพธิ์ และวัดดอนดู่ 

Go to top