เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 นายปรัชญา พลพุฒินันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์ พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนวัดโพธิ์ ร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่งสู้ฟัด ไม่กินปลาดิบ ไม่ดื่มเหล้า ไม่เป็นพยาธิใบไม้ตับ ปลอดมะเร็งท่อน้ำดี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม จัดโดย อบต.บ้านจาน สสอ.พุทไธสง และ รพ.พุทไธสง (ขอบคุณตากล้อง คุณครูชุติกานต์ จันไธสง ว่าที่ ร.ต.กิตติรัชต์ ปะติปา และคุณศุภณัฐ สถิระนาคะภูมินทร์)

Go to top