เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 นายปรัชญา พลพุฒินันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรโรงเรียนวัดโพธิ์ รับการประเมินผลการดำเนินงาน "สถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2561" ของกองความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน โดยนางทัดดาว วงษ์ทัต สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ ประธานคณะกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากส่วนราชการต่าง ๆ ได้แก่ นายทรงเวทย์ เสนานนท์ ผู้แทน สวธ.บุรีรัมย์ นายญาณวุฒิ ทองอยู่ ผู้แทน สศจ.บุรีรัมย์ นางจารุมาศ คณารักษ์ ผู้แทน สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 นายสุนันท์ พวงโต ผู้แทน สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 นายทรงศักดิ์ กอไธสง ผู้แทนชมรม จป.บุรีรัมย์ นายธนกฤต สุวรรณกัญญา ผู้แทน กศน.บุรีรัมย์ และนางรินทร์ลภัส อารมณ์เพียร นักวิชาการแรงงานชำนาญการ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์

Go to top