ระหว่างวันที่ 4-6 กรกฎาคม 2561 นายปรัชญา พลพุฒินันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์ นำนักเรียน คณะครู และบุคลากรโรงเรียนวัดโพธิ์ร่วมแข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียน กลุ่มโรงเรียนพุทไธสง 3 ประจำปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนบ้านดอน ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

Go to top