เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2561 นายปรัชญา พลพุฒินันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์ เป็นประธานในการจัดกิจกรรมบูรณาการเนื่องในวันสถาปนากองลูกเสือไทย (1 กรกฎาคม) และวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) พร้อมกันนี้ได้นำนักเรียนบำเพ็ญประโยชน์ด้วยการทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนเพื่อให้น่าดู น่าอยู่ และน่าเรียน

Go to top