เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2561 นายปรัชญา พลพุฒินันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์ เป็นประธานในพิธีไหว้ครู โรงเรียนวัดโพธิ์ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนวัดโพธิ์ ซึ่งปีการศึกษา 2561 นี้ มีนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 187 คน ครู บุคลากร และครูอาสา จำนวน 16 คน

Go to top