วันที่ 24 มกราคม 2561 นายปรัชญา พลพุฒินันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์ ประสานงานขอรับความช่วยเหลือจากวิทยาลัยเทคโนโลยีและบริหารธุรกิจรักไทยพุทไธสง โดยท่าน ส.ส.พีระพงษ์-คุณสมพร เฮงสวัสดิ์ ท่านผู้ช่วยผู้จัดการณิชมาศ ศิริจันทร์มณี ท่านผู้อำนวยการปรัชญา โพธิขำ ได้อนุเคราะห์อาจารย์พร้อมด้วยนักศึกษาแผนกช่างไฟฟ้า ช่วยตรวจสอบระบบไฟฟ้าและซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าแก่โรงเรียนวัดโพธิ์

 

Go to top