วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 นายปรัชญา พลพุฒินันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์ พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนวัดโพธิ์ นำนักเรียนไปร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจาน อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจาน ขอบคุณนายกฯ มานพ สถิระนาคะภูมินทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจานและคณะ รวมทั้งผู้ปกครองนักเรียน บริษัท ห้าง ร้านต่าง ๆ ที่สนับสนุนการจัดงานทั้งบริจาคเงินและของรางวัลเพื่อมอบเป็นความสุขแก่เด็ก ๆ ในวันนี้

Go to top