วันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 นายปรัชญา พลพุฒินันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์ พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาและลูกเสือ เนตรนารี โรงเรียนวัดโพธิ์ จัดกิจกรรมวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าหรือวันวชิรวุธรำลึก ประจำปี 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนวัดโพธิ์ โดยมีผู้บังคับบัญชา ลูกเสือ เนตรนารี ร่วมกิจกรรมท้้งสิ้น 153 คน หลังจากเสร็จพิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวแล้ว ผู้บังคับบัญชา พร้อมด้วยลูกเสือ เนตรนารี ได้บำเพ็ญประโยชน์โดยร่วมกันทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนวัดโพธิ์

Go to top